Maand: januari 2019

NS komt HSL-reiziger tegemoet

Over heel 2018 was de punctualiteit op de HSL 82,5%, in de maand januari ligt dit tot nu toe iets boven de 80%. Dit is ronduit vervelend voor reizigers op de HSL. Reizigers met Intercity Direct kunnen vanaf 15 minuten vertraging hun toeslag en de helft van het treinkaartje terugvragen via de NS-website. Na een half uur vertraging krijgen reizigers het hele bedrag terug. De komende periode worden reizigers hierop extra attent gemaakt. Extra medewerkers op de stations staan klaar voor hulp en informatie. Vaste reizigers met een jaarabonnement voor Intercity Direct krijgen daarbovenop een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro. Zij ontvangen hierover op korte termijn bericht.

Verbeteraanpak

Het stilvallen en opnieuw opstarten van een trein na een softwarestoring kan lang duren en zorgt ook voor hinder voor het overige treinverkeer. Om zoveel mogelijk treinen op de HSL op tijd te laten vertrekken en aankomen, werken NS en ProRail al langer intensief samen in een speciaal Verbeterprogramma HSL. Vanwege de softwareproblemen neemt NS nog aanvullende maatregelen om storingen sneller op te lossen, de strandingsduur te beperken en de dienstregeling sneller te hervatten. Machinisten krijgen hiervoor extra technische ondersteuning. Daarnaast zetten we extra machinisten en conducteurs klaar om problemen op te vangen.

Lange termijn

De door NS bestelde Intercity Nieuwe Generatie zal vanaf dienstregeling 2021 stapsgewijs leiden tot een betere dienstverlening op de HSL. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarnaast 60 miljoen beschikbaar gesteld om de prestatie van de infrastructuur te verbeteren. Maar hiermee zijn we er nog niet. NS en ProRail hebben in de langetermijnvisie HSL-Zuid een serie maatregelen uitgewerkt om de infrastructuur op de HSL te verbeteren, met als doel om de prestaties op lange termijn op hetzelfde niveau te kunnen brengen als het hoofdrailnet. Alleen door ingrijpende wijzigingen aan de HSL-spoorbaan kan dezelfde betrouwbaarheid als op reguliere spoor worden verwacht.

Verder lezen

Vanaf 2020: windstroom van eigen terrein voor treinreizigers

Vanuit de ambitie om de energietransitie in Nederland mede mogelijk te maken, zijn NS en Vattenfall voornemens in samenwerking een nieuw windpark in Amsterdam te realiseren. Onderdeel van deze samenwerking zijn zes nieuwe windturbines die groene stroom gaan leveren voor circa 10.000 huishoudens. Na gunning kan de bouw van de windturbines dit jaar starten. In 2020 zal het windpark in gebruik worden genomen.

Unieke samenwerking

Gezamenlijk is tot een ontwerp gekomen om op het huidige opstelterrein voor treinen aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam, een nieuw windpark te kunnen realiseren. Vattenfall zal hier nieuwe windmolens plaatsen. Hiertoe heeft NS met Vattenfall een opstalovereenkomst gesloten. De groene stroom die het windpark oplevert, wordt via Powerpeers aan reizigers, lokale bedrijven en omwonenden aangeboden. Powerpeers is een van meest groene energiebedrijven van ons land en als voorloper benoemd in meerdere duurzaamheidsonderzoeken.

Naar fossielvrij

NS en Vattenfall hebben een grote duurzaamheidsambitie voor Nederland. Zo rijden de treinen van NS al volledig op groene stroom en wekken sommige stations al zelf hun warmte op. Stations worden verwarmd met groene stroom, groen gas of via een WKO-installatie. Nu wordt door NS voor het eerst eigen grond ingezet voor het opwekken van energie. Vattenfall heeft als doelstelling om binnen één generatie een fossielvrije energievoorziening te realiseren. Vattenfall investeert in Europa fors in duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Martijn Hagens, Senior Vice-President, Customers & Solutions van Vattenfall: “Ik ben erg blij met de samenwerking tussen NS, Vattenfall en Powerpeers om samen invulling te geven aan onze gemeenschappelijke doelstelling om de energietransitie in Nederland te bewerkstelligen”.

Optimaal gebruik van schaarse ruimte

Ruimte in Nederland is schaars. Het is een uitdaging om wind op land in te passen in de bestaande omgeving. Bij de ontwikkeling van dit terrein is een samenwerking ontstaan waarbij iedereen bereid was mee te denken om het windpark mogelijk te maken. De provincie heeft inmiddels de vergunningen verleend voor de bouw en vervanging van de windmolens, waardoor een behoorlijke capaciteit groene stroom (circa 10.000 huishoudens) zal worden opgewekt.

Carola Wijdoogen, directeur duurzaam ondernemen NS: “Ik denk dat nog meer bedrijven hun eigen assets voor het opwekken van groene energie op deze wijze kunnen inzetten. Er is meer mogelijk dan je denkt. Het realiseren van een (nieuw) energieneutraal station dat we in samenwerking met ProRail hebben ontwikkeld is al fantastisch, maar ook het inzetten van daken van P&R terreinen, fietsenstallingen, kantoren en gronden voor wind- of zonne-energie, levert een belangrijke bijdrage aan de ambities die in het Klimaatakkoord staan. Bij deze wil ik andere bedrijven van harte oproepen om ons voorbeeld te volgen!”

Verder lezen