Categorie: NS

nieuws.ns.nl: Vijf weetjes over het jarige Rotterdam Centraal

 1. 170.000 bezoekers per dag
  Elke werkdag maken 120.000 reizigers en passanten gebruik van de passage. 112.000 reizigers stappen in, uit of over in één van de 612 treinen die elke werkdag stoppen op Rotterdam Centraal. 8000 passanten gebruiken de passage om van de ene naar de andere kant te lopen of een boodschap doen bij een van de winkels. Daarnaast zijn er nog ongeveer 50.000 bezoekers per dag die niet inchecken, maar wel gebruik maken van het station. Bijvoorbeeld omdat ze reizen met bus of metro, even willen wachten of een riedeltje komen spelen op de pop-up piano.

 2. Rotterdam Centraal is topscoorder
  Zo blijkt uit onderzoek onder reizigers. Al sinds de opening van het station in 2014 geeft 93% van de reizigers het station een 7 of hoger. Gemiddeld rapportcijfer was in 2018 een 7,9. Reizigers wordt gevraagd het station te beoordelen op onder andere faciliteiten, veiligheid en hoe schoon het station is.

 3. Oude elementen
  Het station is inmiddels de trots van Rotterdam, maar bij de sloop van het oude station was er ook teleurstelling over het verlies van het oude gebouw. Het oude station werd ontworpen door architect Van Ravesteyn en werd in 1957 geopend. Er zijn stukjes van dit oude stationsgebouw te vinden in het huidige station. Zo zijn twee beelden (ook wel ‘de speculaasjes’ genoemd), die vroeger op de vleugels van de stations stonden nu te vinden boven de tunnels. Op de voorgevel pronken ook de originele klok en de letters ‘Centraal Station’. Rotterdam is het enige station in Nederland waar ‘Centraal Station’ letterlijk op het gebouw staat. De letters moesten bij de bouw opnieuw gemaakt worden, omdat ze vermoedelijk zijn gestolen uit de opslag tijdens de bouw van het nieuwe station.

 4. We dweilen de haaienbek
  Aan het dak dankt het station de bijnamen ‘De Haaienbek’ en ‘Station Kapsalon’. Het stalen dak lijkt aan de voorzijde gemaakt van aluminiumfolie. Op de glazen perronkap liggen 130.000 zonnecellen die energie opwekken om onder andere de roltrappen te laten werken.Onze schoonmaakploeg is regelmatig te vinden op het dak. Het glanzende staal moet regelmatig worden ‘gedweild’ om het schoon te houden. Een klusje met een prachtig uitzicht!

 5. Altijd feest
  Veel evenementen beginnen al op het station. Het is feestelijk aankomen als een muzikant een leuk deuntje pingelt op de pop-up piano, die de helft van het jaar in de hal te vinden is. De andere helft van het jaar is er ruimte voor evenementen en kleine exposities. Toeschouwers en hardlopers voor de Rotterdam Marathon worden warm onthaald, een band kondigt North Sea Jazz aan of er is een aankondiging voor het nieuwe programma van het Luxor Theater of een expositie in Booijmans van Beuningen. Hiervoor werken de eigenaren van het pand; de gemeente Rotterdam, ProRail en NS samen met Rotterdam Festivals.

Verder lezen

nieuws.ns.nl: Susi Zijderveld verlaat NS per 1 mei

Susi Zijderveld heeft vandaag bekendgemaakt dat zij NS per 1 mei verlaat. Zijderveld is directeur Risicobeheersing. In deze functie binnen de Raad van Bestuur is zij verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en risicobeheersing binnen NS. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor NS Stations, dat zich onder meer toelegt op de ontwikkeling en het beheer van stations en stationsvoorzieningen.

Zijderveld trad 1 februari 2016 aan met de opdracht om de risicobeheersing binnen NS op een hoger niveau te brengen. Onder haar leiding is op voortvarende wijze uitvoering gegeven aan alle verbeterpunten naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg en de aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Commissie Fyra. Zo is onder meer een adequaat systeem voor risicobeheersing opgezet en met behulp van een omvangrijk trainings- en bewustwordingsprogramma is gewerkt aan een open en veilige cultuur waarin risico’s op een goede manier worden afgewogen. In de afgelopen periode zijn ook de Legal en Compliance functies versterkt (o.a. Spoorwegwet en Mededingingswet) om een level playing field te garanderen. Daarnaast is binnen NS de AVG ingevoerd en een privacy office opgezet. Ook zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van arbeids- en spoorwegveiligheid en crisismanagement.

Tevens was zij nauw betrokken bij het recente besluit om te komen tot een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden van de transporten in de Tweede Wereldoorlog.

NS Stations heeft afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de beleving van reizigers, onder meer door te investeren in mooie, schone en veilige stations. Daarnaast zijn met de uitbreiding van de OV fiets en nieuwe stationsvoorzieningen belangrijke stappen gezet om de hele reis van deur-tot-deur te verbeteren. Dit alles heeft in 2018 mede geleid tot een hoge klanttevredenheid van reizigers, zowel voor de gehele reis als voor de beleving op stations.

Zijderveld neemt de komende periode een sabbatical om zich te oriënteren op een volgende stap in haar loopbaan.

Roger van Boxtel, president-directeur van NS: “Susi Zijderveld is een paar jaar geleden gestart met het professionaliseren van de risicobeheersing binnen NS. Ook heeft zij een cultuurverandering in gang gezet waarbij de openheid en aanspreekbaarheid aantoonbaar zijn verbeterd. Onder haar verantwoordelijkheid is de maatschappelijke bijdrage van onze stations gegroeid. Ook droeg zij bij aan een goede sfeer en samenwerking binnen de top van het bedrijf. Ik vind het erg jammer dat zij vertrekt, NS is haar veel dank verschuldigd.”

De Raad van Commissarissen is inmiddels een procedure gestart voor een opvolger.

Verder lezen

nieuws.ns.nl: Eerste ervaringen met de nieuwe Sprinter

Sinds 9 december 2018 rijdt de nieuwe Sprinter (SNG) tussen Haarlem en Den Haag. Stap voor stap gaat de nieuwe Sprinter op meer trajecten rijden. De trein rijdt inmiddels ook op de lijn tussen Leiden en Hoorn Kersenboogerd. In april kunnen reizigers in het oosten van het land met de nieuwe Sprinter reizen.

Roel Okhuijsen, directeur Nieuw Materieel NS: “Ik ben tevreden over de Sprinter. De trein presteert goed voor een nieuwe trein. De gemiddelde punctualiteit van de Sprinter is nu zo’n 87%. Een goede score”.

Met nieuwe treinen hou je rekening met een lagere punctualiteit (80%) in de eerste periode. Want zoals bij alles dat nieuw is: het is altijd even wennen, voor iedereen. Van reiziger, monteur, conducteur tot machinist.

Okhuijsen: “Bij een introductie van een nieuwe trein heb je nu eenmaal te maken met kinderziektes. Uiteraard erg vervelend voor onze reizigers als zij net 1 of meerdere keren hinder hebben ondervonden. Daarom kijken wij samen met CAF goed naar de meldingen en pakken we zaken op. Soms is dat een technische oorzaak en soms ligt dat aan de afhandeling van een foutmelding. Ook moet je rekening houden met de infrastructuur. Op het traject Leiden – Hoorn Kersenboogerd zijn bijvoorbeeld 4 stroomloze bruggen. In de eerste weken dat de nieuwe Sprinter hier rijdt, zien we dat dit niet altijd vlekkeloos gaat. Daar zijn extra instructies voor gegeven.

Een nieuwe trein beschikt over de nieuwste technieken. Extra controle, een aanpassing of extra begeleiding is in het begin gewenst. “Zo zetten we extra begeleiding in om ervaring in de praktijk maximaal te ondersteunen, als aanvulling op de opleidingen.”

De nieuwe Sprinters passen bij de wensen van onze reizigers voor een comfortabele reis: een transparante, open, aantrekkelijke en energiezuinige trein, voorzien van WIFI, een rolstoeltoegankelijk toilet, stopcontacten, USB-aansluitingen, leren bekleding, plek voor de fiets en een gelijkvloerse instap.

Okhuijsen: “De nieuwe Sprinter rijdt nu 10 weken, bij elkaar hebben deze treinen al 600.000 kilometer gereden in Nederland. Het is een goede trein, ik heb er vertrouwen in. We hebben er niet voor niets na de eerste bestelling van 118, nog eens 88 extra bij gekocht.”

Verder lezen