SpoorPro: ProRail start proef met chemieloze onkruidbestrijding

Spoorbeheerder ProRail wil stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in spoorbermen. Omdat er tot nu toe nog geen duurzaam alternatief is gevonden voor chemicaliën opent ProRail eind dit jaar een proeftuin bij station Utrecht Zuilen. Hier is ruimte om zes verschillende methoden te testen. Deze week startte de aanbestedingsprocedure om deelnemers voor de proef te werven. 

De proef gaat op 1 december dit jaar van start en loopt tot en met 30 september 2021. Inschrijven kan tot en 1 november. ProRail wil een methode vinden waarmee het in ieder geval de vier meest hardnekkige onkruidsoorten kan bestrijden.Te beginnen bij de Japanse Duizendknoop, een taaie, hoge en snelgroeiende plant die zich lastig laat bestrijden. Op de proeflocatie zijn zes proefvlakken met een afmeting van 6,5 bij 3 meter beschikbaar. De proeflocatie ligt op een spoortalud in de bebouwde omgeving, ligt buiten een geluidscherm en VVW-Trein zone B en is met een hek afgesloten van de directe omgeving.

Volgens ProRail bestaan er al wel een aantal alternatieve methoden van onkruidbestrijding. Zo word er in andere landen geëxperimenteerd met heet water, het wegbranden van onkruid of het afdekken van spoorbermen met weefsel. Voor de toepassing in Nederland vond de spoorbeheerder deze methoden niet allemaal bruikbaar in, bij of langs het spoor. Bijvoorbeeld omdat de kans bestaat dat ze veiligheidssystemen beïnvloeden of uitschakelen of omdat de verharding er niet geschikt voor is. Een aantal alternatieven is wel bruikbaar bij het spoor, maar waarschijnlijk niet voor alle onkruiden.

Woekerend karakter

De Aziatische of Japanse Duizendknoop vormt door zijn woekerende karakter een bedreiging voor de veiligheid van het spoor en de biodiversiteit van de spooromgeving. Een groeiplaats van duizendknopen bevat volgens ProRail ecologisch gezien nog minder soorten dan een Nederlandse maïsakker. Door hun hoogte kunnen ze het zicht op spoor en omgeving belemmeren. En door hun groeikracht kunnen zij bijvoorbeeld systeemkasten van treinbeveiligingsinstallaties in groeien met alle mogelijke technische storingen van dien tot gevolg.

ProRail wil een brede markt aantrekken om mee te denken over deze problematiek en organiseert en faciliteert daarom testmogelijkheden voor een oplossing. ProRail biedt marktpartijen hiermee een kans om vast te stellen hoe hun methode functioneert in, bij of langs het spoor. Voorwaarde is wel dat er geen graafwerkzaamheden nodig zijn in het baanlichaam.

Resultaten delen

De geteste methodes worden zonder kosten voor de deelnemende organisaties in opdracht van ProRail gemonitord en geëvalueerd. De uitkomsten van deze monitoring en evaluatie worden door ProRail ter beschikking gesteld aan de deelnemers én aan partijen die zich bezighouden met het (groen-)beheer van spoorweginfrastructuren in andere (Europese) landen. Daarnaast gaan de resultaten in overleg ook naar andere partijen die onderzoek doen naar chemieloze methoden van onkruidbestrijding in Nederland en andere
Europese landen. ProRail stelt voor deelname aan de proef, per proefvlak een onkostenvergoeding van 2.000 euro beschikbaar.

Lees ook:

Bron: SpoorPro