OV-Magazine: Lening voor Rotterdamse e-bussen

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van 115 miljoen euro afgesloten met de Rotterdamse vervoerder RET en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). RET gaat met dit bedrag nieuwe elektrische en diesel-hybride bussen aanschaffen, oplaadpunten aanleggen en een aantal tram- en metrosporen vernieuwen.

De financiering wordt mogelijk gemaakt door een financieringsinstrument onder de Connecting Europe Facility (CEF) en met steun van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Europees Commissaris voor Transport, Violeta Bulc, zegt: “We zijn blij dat we via het investeringsplan voor Europa de inspanningen van Rotterdam om het openbaar vervoer duurzamer te maken kunnen ondersteunen. De stad is een voorbeeld voor de rest van Europa wat betreft de overgang naar emissiearme mobiliteit.”

Vicepresident Vazil Hudak van de EIB stelt dat Rotterdam voorop loopt met haar strategie om over te schakelen op volledig emissieloze voertuigen. “De EIB is blij te kunnen bijdragen aan modern, comfortabel vervoer voor alle Rotterdammers, die ook nog een zal zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad.”

‘Snel aan doelstelling voldoen’
De RET wil zo snel mogelijk voldoen aan de Nederlandse doelstelling dat in 2030 alle bussen emissieloos rijden. De lening wordt specifiek gebruikt voor de aanschaf van 105 elektrische bussen en 103 diesel-hybride bussen. Ook zal geïnvesteerd worden in het installeren van oplaadfaciliteiten voor de elektrische bussen en worden op tientallen locaties de sporen van zowel de trams als de metrolijnen vernieuwd.

“We zijn blij dat we met deze lening onze kapitaallasten zo laag mogelijk kunnen houden, doordat we profiteren van de lage rente van de EIB. In de komende jaren betalen we de lening stapsgewijs terug vanuit onze opbrengsten, zoals kaartverkoop en exploitatiesubsidies. Hiermee voldoen we tevens aan onze doelstelling om de kosten voor de reiziger zo laag mogelijk te houden”, zegt Frank Hoevenaars, CFO van RET.

De RET ontving eerder al een bijdrage van de Europese Investeringsbank voor de metrostellen op de onlangs geopende Hoekse Lijn.

Bron: OVmagazine.nl